การบรรลุเป้าหมายของรถยนต์ไฟฟ้าไม่น่าจะเป็นไปได้หากไม่มีราคาที่ต่ำกว่า นโยบายที่ดีขึ้น

รัฐบาลสหรัฐฯ ได้กำหนดเป้าหมายระดับชาติที่ทะเยอทะยานในการเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กได้ถึง 50% ภายในปี 2573 แต่ผลการศึกษาใหม่จากนักวิจัยจาก โรงเรียน Paul H. O’Neill School of Public and Environmental Affairs ของมหาวิทยาลัยอินเดียนา แสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ ไม่น่าจะบรรลุเป้าหมายนี้ เว้นแต่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีราคาไม่แพงสำหรับผู้บริโภค...